Thủy Top 500k – Bom Sex phố Trần Duy Hưng

Gai goi: Thủy Top​
Loại Hàng: Gai goi cao cấp
Giá cho 1 lần xuất tinh: 500k
Khu vực: Trần Duy Hưng – Nguyễn Thị Định
Giá NN, KS: 100k – 120k/2h
SỐ ĐIỆN THOẠI : 090 458 7821
Pass Lấy số ở thiên địa